----

Olar hereket ediji söwda,oýlap tapyjy,ösümlik we enjam,söwdagärin işlediş ýeri,iş(ýumuş),syn ediş we dokumentlery üçin mejbur ediş enjamlary CRM Sistema,konferensiva we ş.m...

Hünärmenler OX “Nokat kompyuter” yüz tutmalaryň birnäçesi herket edýän enjamlar üçin ösdürüldi we söwdanyň ösüşüniň barysynda ulanyldy.Olaryň biri hem app   Android üçin ol dürli ýerlerden satyn alyş buýruklarynda gun(data) saýlamaga we olary esasy onuň bilen utgaşdyrmaga rugsat berilýär. Esasanam yurdumuzyň kitaphanalarynda müşderilerimize niyetlenen elekron görnüşinde ANDROID üçin kitaplar hem bar.

Müsderilerimiz üçin şu wagtky döwre göra çykyan programmalary hem tapmak mümkin.