Wolwox

Wolwox tajirçilik programmalarymyz bilen müşderilerimize hyzmat etmäge dowam edýäris.


Octopulus

Akinosoft octopulus bugalteriýa programmasy.

Sektor programmalary

Ýazýan programmalarymyz bilen sektorlara gönükdirlen çözgütleri hödürleýäris.


Mobil programmalar

Mobil programmalar bilen durmuşyňyzy ýeňilleşdirjek çözgütleri hödürleýäris.


Web programmalar

Web programmalarymyz bilen internetdäki ýeriňizi alyň.


Kafe programmalary

Kafe programmalarymyz bilen Internet kafeňizi örän ýeňil dolandyryp bilersiňiz.

Gurallar

E-Ofis, FilterPlus, SMS Server, Office Messenger.


E-Çözgütler

e-Täjir, e- Şertnama, e-Faktura, e-Arhiw, e-Depder.