ES “Nokat Kompýuter”-iniň– MS Dynamics Navision, LS Retail automatiki iş prosesleri üçin iň uly şereketler, Microsoft, HP, Canon, Cisco, Juniper, Dahua, Axis ýaly global IT söwda öňdebarjy işdeşleri bar.

Biz öz başarnygmyz bilen çäklenmän, içerki we daşarky ýokary tehnologiýa önümlerniň öndürjileri bilen garşylykly peýdaly işdeşligi ösdürmegi maksat edinýäris.

Programmanyň ulanylşy we ösüşi, awtomatlaşdyrma sistemalarnyň bütinleşmegi, howpsuzlyk we beýleki täzelikçi proýektler biziň üns merkezimizde bolup durýar.

“Nokat Kompýuter” özüniň programma üpjünçiligi we kompýuter gurluş satuwynda öz tor täjirçiligni, şol sanda howpsuzlygy hem ösdürýär. Biz elmydama täze täjirleriň gözleginde bolup, birlikdäki işimiziň ösüşiniň ähli ädimleriniň üpjünçiligni goramaga taýýardyrs.