Qidenus Smart Book Scanner

Ajaýyp şekiliň hilini, ajaýyp öndürijiligini, tizligini we işleýiş aňsatlygyny üpjün etmek üçin döredilen el bilen işleýän skaner.


Qidenus Robotic Book Scanner

Uly göwrümli kitaplary sanlaşdyrmak we 24/7 amaly üçin döredilen doly awtomatlaşdyrylan, ýokary tizlikli skaner.


Qidenus Mastered Book Scanner

Uly göwrümli kitap sanlaşdyrmak üçin döredilen ýarym awtomatlaşdyrylan kitap skaneridir. Ussat kitap skaneri bölüminde, Qidenus portfoliyesinde iň köpugurly skaner.