“Nokat Kompýuter” ES 2009 ýylda öz işine başlady (guruldy) Iň gysga wagtyň özünde örän oňat netijeleri bermek bilen Türkmenistanyň telekommunikasiýa we kompýuter tehnologiýasy bazarynda öňdebarjylaryň birine öwrüldi.

Iň hünärli ussatlary “Nokat Kompýuter” toparynda jemlemek bilen, ýerine ýetirilmesi kyn bolan proýektlerde uly ähmiýete eýe bolan peýdaly barlaglara we senagat çözgütleriniň ösüşine maýa goýumyny goýýar.

Firmamyzyň proýektlerniň baş maksady ýurdumyzyň ösüşine gönükdirlendir. Hökümet we söwda ulgamynda uly göwrümdäki proýektlermizi durmuşa geçirdik. Şeýlelikde “Nokat Kompýuter” ES häkimiýet edaralaryndaky, banklardaky, jemgyýetçilik guramalaryndaky, bilim edaralaryndaky, nebit we gaz ulgamyndaky ýokary tehnoligiýa önümleriniň programmasynyň ählisinde öz işini ýöredýär. Biziň ýerine ýetirýän ähli proýektlerimiz dünýä standartlaryna laýyk gelýändir.